DANH MỤC

Phí lắp đặt

Bảng giá nhân công lắp camera của Khocamera

A. BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

STT VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Công lắp đặt thông thường Chiếc 150,000 VNĐ
2 Công lắp camera cho nhà xưởng Chiếc 250,000 VNĐ
3 Công đi dây (trường hợp đi âm phải đục tường) Mét 60,000 VNĐ
4 Công đi dây điện trong ống PVC cứng Met 30,000 VNĐ
5 Trường hợp phải thuê giàn giáo khách hàng phải chịu chi phí đi thuê.    
6 Trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó khăn, công lắp đặt tính thêm 100,000 - 200,000 VNĐ.

A. BẢNG GIÁ DÂY

STT LOẠI DÂY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Dây cáp đồng trục RG6 lõi dầu Met 5,000 VNĐ
2 Dây điện trần phú 2,0.75 Met 5,000 VNĐ
3 Dây đôi liền ( vừa cáp tín hiệu vừa dây nguồn) Met 14,000 VNĐ
4 Dây mạng CAT5E Met 5,000 VNĐ
5 Dây HDMI 1,5m Chiếc 99,000 VNĐ
6 Dây HDMI 5m Chiếc 250,000 VNĐ
7 Dây VGA 1,5m Chiếc 99,000 VNĐ
8 Dây VGA 5m Chiếc 199,000 VNĐ
9 Dây BNC to AV 5m Chiếc 99,000 VNĐ

B. BẢNG GIÁ VẬT TƯ PHỤ

STT TÊN VẬT TƯ PHỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Jack nối, Jack chuyển đổi Chiếc 5,000 VNĐ
2 Nguồn dùng cho 1 camera Chiếc 80,000 VNĐ
3 Ống ruột gà Φ25 Met 5,000 VNĐ
4 Gen nhựa SP 60x40 Met 20,000 VNĐ
5 Hộp nhựa nối chống cháy 15x15 Chiếc 40,000 VNĐ